ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX

Жакшы иштегенге, Кудай берет.

ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX

ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX

ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX
ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX

2013.086
 ABEduplicate, адрес китебине, AppleScript, Mac OSX

ky Азыркы жазууну дубляж кылып жаткан ABEduplicate (44K), AppleScript ты адрес китебине көчүрүп алыш үчүн курсорду басуу керек. Эгер эри менен аялы ар кимиси өз алдынча электрон почтасын колдонгусу келсе же болбосо бир кампаниянын бир топ адамдарынан кандайдыр бир маалыматты жазып алыш керек болсо, ошол эле адрести көчүрүп алып, андан кийин өзгөртүлөр киргизгенден оңою жок! Муну ABEduplicate өзгөртө алат. Коддо жазылган аярламага көнүл бурунуз. Маалымат алып пайдалангыла!

de Klicken Sie für die deutsche Seite. en Click for the English page. eo Kliku por esperanta paĝo. ru Кликните на страницу на русском языке.