төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки
Теңирдин баласы болуп калганың жана ичиңдеги Ал берген жаңы өмүр үчүн Кудайга ыраазычылыгыңды билдир.

Куткарылганыңды билүүнүн төрт негизи:

1.  Сен Кудайдын тобо кылуу жана Ага ишенүү буйругуна моюн сундуң. Ал болсо ишенимдүү. Ал куткарам деген убадасын аткарат. “Кудайдын Уулуна ишенүү аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгонуңарды билишиңер үчүн, мен муну силерге — Кудайдын Уулуна ишенгендерге жаздым.” 18

2.  Куткарылганыңа сени Машайактын төгүлгөн курмандык каны ишендире алат. “Биз Ошол сүйүктүү Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылып, күнөөлөрүбүз кечирилип жатат. Бул Анын мол ырайымы боюнча болуп жатат.” 19

3.  Сен жашооңдогу жеке талаптарыңдын баарынан баш тартып, аны толугу менен Ыйса Машайакка тапшырдың да эң жогорку бийликти Ага бердиң. “Теңир Ыйса Машайакты кабыл алдыңар, эми Анын ичинде жашагыла.” 20

4.  Кудай сенин жан-дүйнөңө — нак сенин рухуңа — Өзүнүн Ыйык Рухун салып, Кудайдын Руху — Ага таандык экениңдин кепилдиги. “Ошол Рухтун Өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат.” 21