төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Өз сөзүң менен эле Кудайга кайрылып сүйлөш…

Күнөөлөрүңдү мойнуңа ал. Алардын ар бирин атап чык: текебердик, алдамчылык, калп айтуу, бузуктук, ач көздүк, кечирбестик ж.б.

Күнөөлөрүңө өкүнүү менен тобо кылып жатканыңды — өзүң билген күнөөлөрүңдөн баш тартып, бардык күнөөнүн башаты, тамыры болгон өзүмчүлдүктөн бошонгун келгенин Кудайга айт.

Кудайга ишенгениңди — өзүңдү толугу менен Ага тапшырып, Ыйса Машайакты өз Теңириң жана Куткаруучуң катары таанып, өмүрүңөн орун алууга чакырып жатканыңды айт.

Ал Өз сөзүнө бек туруп, сени кечирет да, өмүрүңө кирип, жан-дүйнөдү жаңыртат.

Өзүңдү Кудайга тапшырганыңда, муну күчтүү сезимдер коштошу да, коштобошу да мүмкүн. Бул өзүңдүн эле кулк-мүнөзүң, турмуштук тажрыйбаң жана Кудайдын сага кылган жеке мамилесине байланыштуу болот. Бул анча маанилүү эмес. Маанилүүсү — өзүңдү Кудайга тапшырганың Ага жагуу ниетинен келип чыкканыңа ишенгениң. Сезимдер өтүп кетет, ал эми жан-дилиңдин Кудай менен түзүлгөн мамилеси өзгөрбөйгон бойдон кала берет.