төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Өз эркиң менен ушул жолго түшкөнүңдө, Кудай ичиңе Өз Рухун салып берет да, сен кайрадан, жогорудан туулуп, Кудай үй-бүлөсүнө мүчө болуп каласың. Ал эми — сенин Кудайың. Ал бардык учурда жаныңда болуп, өмүрүңдү бардык жагынан Өз эркине ылайык өзгөртөт.

Ыйык Китепте: “Теңир Ыйса Машайакка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөрүң да куткарылат,” 16 — дел жазылган.

Ыйык Китепте: “Ошентип, биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз” 17 — дел жазылган.

Ыйса Машайактын сенин өмүрүңдөгү ээлиги Ага кайрылган учуруңдан башталып, ишенимиң өскөн сайын Анын катышы да өсө берет.

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

  Кудай сени ушул баскычка алып келсе, өзүңдү бүгүн эле Машайкка тапшыр…

Кош
көңүлдүк