төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Демек, тобо кылуу канчалык маанилүү экен?

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

  Сен ушул баскычтасыңбы? Тобо кулуу сени эмки баскычка алып келе алат…

Кош
көңүлдүк

  

Ыйса Теңирге Ишенип Куткарылуу

Сен өзүңдү толугу менен Теңирибиз Ыйса Машайакка тапшырууга жана Анын берген осуят-парыздарына баш ийүүгө даяр болуп калдың.

Ошентип мындан ары жан-дилиңе сен өзүң эмес, Теңирибиз Ыйса Машайак ээ болуп калды. Бул — эң чоң өзгөрүү. Ыйык Китепте жазылгандай, Машайак баарынан жогору тургандыктан жана куткарылышың үчүн Өз өмүрүн курмандыкка бергендиктен, Ал эми сен үчүн ишиңден да, үй бүлөңдөн да, акчаңдан да, келечектеги иш пландарыңдан да, ал турсун өмүрүңдөн да маанилүү болушу керек. 14

Ыйса Өзү кимде ким Анын шакирти болгусу келсе, 15 ал Теңирин өз атасы менен энесинен, аялы менен балдарынан, бир туугандарынан, атүгүл өз жанынан артык көрүшү керек деп айткан. Андай болбосо, эч ким Ыйсанын шакирти боло албайт.