төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Тобо кылуу

Акыл-оюң менен жан-дилиң кыйла өзгөрүптүр. Анткени сен билген күнөөнүн баарынан арылып, Кудайга көз каранды болбой жашоо укугуңдан баш тарууну ойлонуп жатасың.

Тобо кылуу өз жасооңдун тагынан өзүңдү түшүрүп, ошол орунду Ыйса Машайакка берүүнү билдирет. Ал буга толук укуктуу.

Тобо кылуу — бул мурдагы жашоого аркаңды салып, рухий жактан кескин өзгөрүү. Ансыз ишенимге келүү мүмкүн эмес.

Тобо кылуу бул жөн эле кылган күнөөңө өкүнүү эмес. Ырас, тобо кылган адам күнөөсүнө өкүнүүгө тийиш. Бирок өкүнүп туруп, тобо кылбай коюу да мүмкүн. Көп адамдар күнөөнүн өзүнө эмес, тек гана анын алып келген кесепетине өкүнүшөт. “Кудайга жаккан кайгы өкүндүрбөйт, тескерисинче, күнөөнү сезип өкүнүү куткарылууга алып келет, ал эми дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат.” 12

Тобо кылуу бул жөн эле күнөө кылуудан баш тартуу эмес. Кээ бир адамдардын тигил же бул күнөөлөрдү кылбаганы жеке себептери (ден соолугу, кадыр-баркы, үй-бүлөсү, бизнеси ж.б.) менен гана шартталып, күнөөлүү иштери Кудайга жакпаганын алар ойлоп деле коюшпайт.

Тобо кылуу Жаңы Келишимде 55 жолу эскертилет.

Ыйса Өзү мындай деген: “Эгерде тобо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр.” 13