төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Сыноонун натыйжасы кандай болду? Өтүш үчүн сен осуяттарды 100% аткарышың керек. Кудай өйдө-төмөн баа койбойт. 11 Ыйык Китепте айтылгандай, бир эле осуятты бузсаң, анда ишиң болбоду дей бер. Кудайдын Мыйзамы үйлөнмө шар сыяктуу. Кичинекей эле тешик аны биротоло ойрон кылат.

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

Кош
көңүлдүк

  Сен ушул баскычтасыңбы? Бекем ынаным сени эмки баскычты карай жетелей алат…

Эми төмөнкүдөй өтө маанилүү суроолор туурасында ойлонуп көр:

1. Кудай Мыйзамындагы тигил же бул осуятты бузуп күнөө кетирдиң беле? ◊ Ооба ◊ Жoк
2. Күнөө кылганыңа жаның кейиди беле? ◊ Ооба ◊ Жoк
3. Канчалык кейидиң эле? ◊ Бир аз ◊ Бир топ ◊ Эптеп, күнөөдүн арылуунун жолун издегенчекти