төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Ынануу

Ыйык Рух сага күнөөңдү, жашооңдун чыныгы мааниси жок экенин көрсөтүп, ошондон улам жаның жай таппай, жүрөгүңдөн күнөөлүү сезим орун алды.

“Жакшылык кылуу” же “колуңдан келгенин жасоо” аркылуу бейишке барам деген үмүтүң барбы? Өзүңө мындай суроо берип көрчү: “Мен Кудайдын талабына жооп бергенчелик жакшымынбы? Ойлогон оюмда, айткан сөзүмдө жана кылган ишимде мен Кудайдын осуяттарын бирин да калтырбай, толук аткардымбы?” Эгерде ошондой ойдо болсоң, анда өз такыбаалыгың менен эле бейишке жол камдал койгон болуп жүрбө? Бирон чындыгында, 8 “…мыйзамды (кандайдыр эреже-парыздарды) аткаруу менен Анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет.” 9
 

Өзүңдүн канчалык жакшы, такыбаа экениңди билиш үчүн, Кудайдын Он Осуятын окуп, өзүңдү такыбаалык сыноосунан өткөрүп көрчү.

• Менден башка кудайгарың болбосун.

• Жасалма кудай жасаба.

• Кудай-Теңириңдин атын курулай эле айта бербе.

• Ишемби күндү ыйык тутуп, эсиңден чыгарба.

• Ата-энеңди сыйла (алардын тилин ал).

• Киши өлтүрбө.

• Ойноштук кылба.

• Уурдаба.

• Жакыныңа жалаа жаппа.

• Жакыныңдын эч нерсесине көз артпа. 10