төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Кызыгуу


Сен өзүңдүн жан-дүйнөң эмнеге муктаж экенин билип, рухий керектөөлөрүңдүн канааттандырылышын каалайсың.

Балким, өлүм, ажырашуу, ишсиз калуу, дарт же кайсы бир досуң сага оор, жагымсыз таасир тийгизип, ошондон улам жашооң өз кызыгын жоготконсуп, ичиң каңгырап бош болгонсуп, рухий кемчиликтериң бар болгонуна көзүң жетип тургандыр. Бул рухий боштук — Ыйса Машайак менен жакын, жеке мамилең болбогондуктун натыйжасы. Эгебиз мындай деген: “Мени издеп табасыңар, эгерде Мени чын жүрөктөн издесеңер табасыңар. 7

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

 Сен ушул баскычтасыңбы? Кудайга болгон чыныгы кызыгуу сени кийнки баскычка алып келиши мүмкүн…

Кош
көңүлдүк