төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Кош көңүлдүк


Ыйса жөнүндө жана Ал аркылуу келген куткарылуу жөнүндө уккан-билгениң абдан көп да, өтө аз да болушу мүмкүн. Бирок кеп аздыр-көптүр кабардар болгонуңда эмес. Кептин баары сенин бул маселеге көңүл кош караганыңда.

Ырас, Кудайга кош көңүл караганыңдан улам сен Аны таанып-билбеген бойдон кала бересиң. Бирок сенин кош көңүлдүгүн Анын сен үчүн кам көрүүсүнө тоскоол боло албайт. Анткени “Машайак… биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай Өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди.” 6

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

   

Кош
көңүлдүк

  Сен ушул
баскычтасыңбы?