төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Ар Бир Адам Өз Жашаасунда Төмөнлудөй Беш Баскычтын Биринде Турат.Сен Кудайга канчалык жакынсың? Муну өзүңдүн эле Ага кандай мамиле кылганыңды карап билсе болот. Төмөн жакта Кудайга болгон беш башка мамиле тепкичтин беш “баскычына” окшоштурулуп көрсөтүлгөн. Чындыкты издеген жаш жигит менен сүйлөшүп жатканда, Ыйса ага: “Сен Кудайдын Падышачылыгынан алыс эмессиң,” 5 — деген болчу.

    

Куткаруучу
ишеним

   

Тобо
кылуу

 
  

Ынануу

  
 

Кызыгуу

   

Кош
көңүлдүк

  Сен бул баскычтардын кайсынысындасың?