төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Өз ырайымында Кудай сага жакшылык тилеп:


Күнөөңдүн баарын кечирүүнү  
  Жашооңду маани-маңыздуу кылууну 
   Бул дүйнөдөн өткөнүңдө, бейишинен орун берүүнү каалайт.


Ыйса Машайакты Кудайың катары таанып, Ага баш ийсең, баары дал ошондой болот. Ал эми Кудайдын таруулап жаткан ырайымы менен сүйүүсүнөн баш тартсаң, анда өзүңдү Кудайдан жогору койгон болуп, Анын каарына калтырасың. 4 Сен өз тагдырыңа өзүң ээ болгуң келет.

Ошентип, өмүрүңдөгү эң маанилүү суроо-бул:

Сенин жашооңду ким башкарат?

Сен өзүңбү же Ыйса Машайакпы? Бул суроонун жообун тапкың келсе, анда кийинки беттерде жазылгандарды окуп чык.