төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Кудай жөнүндө сенин бир аз болсо да кабырың бар чыгар. Ошентсе да, мынабу орчундуу үч чындыкты дагы бир сыйра ойлонуп коюш ашыктык кылбайт.


…Кудайга бардыгы маалым. Эмнелер сен үчүн эң зарыл болорун, эмнелер жакшылык алып келерин Ал билет.
…Кудай — ыйык. Ал күнөөнү жек көрөт да сөзсүз жазалайт.
…Кудай — ырайымдуу. Ыйса Машайак айкаш жыгачка кадалып, күнөөңдүн кунун Өз өлүмү менен төлөгөн үчүн Ал сени жазалабастан кечире алат. Ыйык Китепте айтылгандай, “(адамдын) кылмыштарын айыпка койбогон Сендей Кудай барбы?” 1

Ыйса Машайак — бул Кудайга алып баруучу бирден бир жол. Ал мындай деген: “Жол, чындык жана өмүр Менмин. Мен аркылуу болбосо, Атама эч ким келе албайт.” 2

Айчты, сен өзүңө мындай суроо берип көрдүң беле…

Жашоонун эң бийик максаты эмнеде?

Кээ бирөөлөр үчүн эң бийик максат-бул үй-бүлө күтүү, бактылуу болуу, жакшы жашоо, ой-тилегине жетүү. Ырас, мунун баары жакшы. Бирок Ыйык Китерте эң жогорку максат — Кудайдан кечирим алуу дел айтылат. Ушуну ойлонуп көрсөң! Сенде Кудайды жакын таанып, Анын досу болууга мүмкүнчүлүк бар.

“Ал түбөлүк өмүр — жалгыз чыныгы Кудай Сени жана Өзүң жиберген Ыйса Машайакты таануу.” 3