төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки

Кудай — мээримдүү. Ал сени сүйөт жана сага жакын болгусу келет.


Бирок сен дагы эле Кудайдан алыссың.
Көңүлүңдүн борборунда эмнелер турат болду экен?
  • көйгөйлөр
• баңги заттар
• спорт
• үй-бүлө
• жыныстык катнаштар
• бизнес
• достор
• б. кызыктуу нерселер


Таптакыр башка нерселерге алек болуп, Кудай жөнүндө ойлонууңа чолооңда, чамаңда жок өңдөнөт. Андай болсо, колуңдагы ушул китепчени окуп көр. Ким билет, ал аркылуу Кудай сага бир нерсе айткысы бардыр.