antaŭeniru

Ĉefa Paĝo

Eternulo
Veroj
Voloj
Ŝtupoj
Malkoncerno
Koncerno
Komandoj
Konvinko
Pento
Penti?
Kredu
Sava Fido
Parolu Dion
Kaŭzoj
Ekŝanĝoj
Provizoj

Sendu noton al ni!

Lingvoj
  reiru

Nova vivo en Jesuo Kristo produktas ekŝanĝojn…

1. Deziro koni la Biblion.kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon” 1 Petro 2:2

2. Deziro obei Jesuon Kriston.Se vi min amas, vi observos miajn ordonojn.” Johano 14:15

3. Perturbo pri peko. Jam ni ne povas ĝui peki. “…La Sinjoro konas tiujn, kiuj estas liaj, kaj: Foriru de maljusteco ĉiu, kiu nomas la nomon de la Sinjoro.” 2 Timoteo 2:19

4. Koncerno pro la maltrovuloj — tiuj, kiuj ne pentis kaj ne scias Dion persone. “La Sinjoro… paciencas al vi, volante, ne ke iuj pereu, sed ke ĉiuj venu al pento.” 2 Petro 3:9