antaŭeniru

Ĉefa Paĝo

Eternulo
Veroj
Voloj
Ŝtupoj
Malkoncerno
Koncerno
Komandoj
Konvinko
Pento
Penti?
Kredu
Sava Fido
Parolu Dion
Kaŭzoj
Ekŝanĝoj
Provizoj

Sendu noton al ni!

Lingvoj
  reiru

Vi povas scii savita per kvar kaŭzoj:

1. Vi obeis Diajn komandojn penti kaj kredi, kaj Li fidelas honori Lian Vorton. “Ĝi tion mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan; al vi, kiuj kredas al la nomo de la Filo de Dio.” 1 Johano 5:13

2. Vi konfidas sangon de Kristo elverŝis ĉe la kruco. “en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, laŭ la riĉo de lia graco” Efesanoj 1:7

3. Vi rezignis tute rajtojn direkti vian vivon, kaj donas tian absolutan rajton al Jesuo Kristo, la Sinjoro reliviĝis de mortintoj. “Kiel do vi ricevis Kriston Jesuon, la Sinjoron, tiel vi iradu en li” Koloseanoj 2:6

4. Dio metis Lian Sanktan Spiriton en vi — vere en via spirito — kaj kvietas vin pro tio, ke vi estas Lia. “La Spirito mem kunatestas kun nia spirito, ke ni estas idoj de Dio” Romanoj 8:16