antaŭeniru

Ĉefa Paĝo

Eternulo
Veroj
Voloj
Ŝtupoj
Malkoncerno
Koncerno
Komandoj
Konvinko
Pento
Penti?
Kredu
Sava Fido
Parolu Dion
Kaŭzoj
Ekŝanĝoj
Provizoj

Sendu noton al ni!

Lingvoj
  reiru

Vi eble konas ion pri Dio, tamen jam nun konsideru tri vivajn verojn:


…Li estas ĉiosaĝa kaj konas plej bonegon pro via vivo.
…Li estas sankta, ne povas aprobi pekon kaj ĵudos ĝi.
…Li estas favorkora, do Li povas reteni ĵudon kay pardoni vi pro tio, ke Kristo mortis per kruco. “Kiu estas Dio simila al Vi, kiu pardonas malbonagon…” Miĥa 7:18

Jesuo Kristo estas la nur padon al Dion pro tio, ke diras “…Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo” Johano 14:6

Ĉu ajn miris vi pro…

Kio estas la plej altega motivo pro vivo?

Iuj diras — mia familio, feliĉo, vivi bonan vivon, plenumoj. Tioj estas bonaj, tamen Biblio diras nin, la plej altega motivo estas koni Dio per Jesuo Kristo. Konsideru tio! Vi povas koni Dion, simile koni vi amikon.

“Kaj jen estas la eterna vivo, ke ili konu Vin, la sole veran Dion, kaj tiun, kiun Vi sendis, Jesuon Kriston.” Johano 17:3