Psalm xxiii Psalmo

  Contents — Enhavojn 

A psalm of David.

The Eternal-One is my shepherd; i will not have hunger.
He makes me rest upon green meadows,
near quiet waters He leads me.
He calms my soul;
He leads me along a path of the truth for the sake of His name.
Even when i will go through a valley of thick darkness,
I will not fear evil, because You are with me;
Your rod and cane will calm me.
You incubate a table for me in front of my enemies,
You anoint my head with oil, my fancy cup is overflowing.
Only good and favor will follow me in the continuity of my entire life;
and i will rest in the house of the Eternal-One forever.1
2

3

4


5

6


Psalmo de David.

La Eternulo estas mia paŝtisto; mi mankon ne havos.
Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min,
Apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.
Li kvietigas mian animon;
Li kondukas min laŭ vojo de la vero, pro Sia nomo.
Eĉ kiam mi iros tra valo de densa mallumo,
Mi ne timos malbonon, ĉar Vi estas kun mi;
Via bastono kaj apogiĝilo trankviligos min.
Vi kovras por mi tablon antaŭ miaj malamikoj;
Vi ŝmiris per oleo mian kapon, mia pokalo estas plenigita.
Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo;
Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne.

Return to entire Bible at Psalm 23.
Unicodes — Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ — ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ — unikodoj