Sankta Biblio

Biblio  eliru

Patro Nia

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Our FatherPatro Nia

Matthew  vi  Mateo
Father ours, who is in the heaven. 
Your name be-sanctified. 
Your reign come, Your will become fulfilled, 
As in the heaven, as also on the earth. 
Our everyday bread give to us today. 
And pardon us our debts, 
how also we pardon our ones-who-owe. 
And lead us not toward temptation, 
but liberate us from the evil, 
because Yours is the kingdom, 
the power and the glory eternally. 
Amen! 
9
 
10
 
11
12
 
13
 
 
 
 
  Patro nia, kiu estas en la ĉielo.
  Via nomo estu sanktigita.
  Venu via regno, plenumiĝu Via volo,
  kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
  Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
  Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
  kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
  Kaj ne konduku nin en tenton,
  sed liberigu nin de la malbono,
  ĉar Via estas la regado,
  la forto kaj la gloro eterne.
  Amen!

Luke  xi  Luko
Our Father in heaven, 
Your Name be sanctified. 
Your kingdom come. 
Give us today after day our daily bread. 
And forgive us our sins, 
Because we also forgive everyone who owes us. 
And lead us not into temptation. 

2
 
 
3
4
 
 
  Patro nia en ĉielo,
  Estu sanktigita Via nomo.
  Venu Via regno.
  Donu al ni tagon post tago nian ĉiutagan panon.
  Kaj pardonu al ni niajn pekojn,
  ĉar ni ankaŭ pardonas al ĉiu, kiu ŝuldas al ni.
  Kaj ne konduku nin en tenton.