mueler

Bonsortoj okazas en diligentuloj.

mueler

Sendu noton al ni! ĉie ni fotospektaklo heraldo lingvoj amikoj fotoj referencoj novaĵoj ĉefa paĝo Superŝtuparu Vivon
Mueler

mueler mueler mueler mueler mueler

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

2011.185

Ŝurmanoj en Mezazio

Georgo Mueler0.0 De Bristol

Apendico N Enhavoj Ĉapitro 1

Kion Diras La Sanktaj Skriboj?0.1

prezentas

Georgo Mueler De Bristol

Kaj Lia Atesto Pri Preĝ-aŭdanta Dio

La originala rajtiga memorilo

de

Arturo T. Pierson0.2

Aŭtoro de La Krizo De Misioj,
La Novaj Agoj De La Apostoloj,
Multaj Fidindaj Pruvoj
, k.t.p.;
redaktisto de La Misia Recenzo Pri La Mondo k.t.p.kun prezento
de
Ĝejms Rajt0.3
Bofilo de kaj kunlaboranto kun Georgo Mueler


Fleming H. Revell Kompanio
Old Tappan, New Jersey

1899Ĉi tio libro estas sen kopirajto angle. Ciferigis kaj beligis de Kejti Stuart.0.4
Tradukis kaj stiligis de Lagmanbek, versio 0.1, ©2011.
Enhavoj

Prezento de S'ro Ĝejms Rajt

Antaŭparolo

I. From His Birth To His New Birth

II. The New Birth And The New Life

III. Making Ready The Chosen Vessel

IV. New Steps And Stages Of Preparation

V. The Pulpit And The Pastorate

VI. The Narrative Of The Lord's Dealings

VII. Led Of God Into A New Sphere

VIII. A Tree Of God's Own Planting

IX. The Growth Of God's Own Plant

X. The Word Of God And Prayer

XI. Trials Of Faith And Helpers To Faith

XII. New Lessons In God's School Of Prayer

XIII. Following The Pillar Of Cloud And Fire

XIV. God's Building: The New Orphan Houses

XV. The Manifold Grace Of God

XVI. The Shadow Of A Great Sorrow

XVII. The Period Of World-Wide Witness

XVIII. Faith And Patience In Serving

XIX. At Evening-Time— Light

XX. The Summary Of The Life-Work

XXI. The Church Life And Growth

XXII. A Glance At The Gifts And The Givers

XXIII. God's Witness To The Work

XXIV. Last Looks, Backward And Forward

Apendicoj.

A. Skribaj Tekstoj Ke Ŝimis Georgon Muelern

B. Apprehension Of Truth

C. Separation From The London Society, k.t.p.

D. La Biblia Scia Institucio For Home And Abroad

E. Reasons Which Led Mr. Mueller To Establish An Orphan House

F. Arguments In Prayer For The Orphan Work

G. The Purchase Of A Site, k.t.p.

H. God's Faithfulness In Providing0.5

K. Further Recollections Of Mr. Mueller

L. Soul Nourishment First

M. Church Conduct

N. La Saĝeco De Georgo MuelerPrezento de S'ro Ĝejms Rajt

Tre baldaŭ post la mortigo de mia amata bopatro, mi komencis ricevi leterojn urĝi min eldoni memorilon pri li kaj lia laboro.

La fama aŭtobiografo, titoligis Verrakonto de la Aferoj de la Eternulo kun Georgo Mueler,0.6 tre utiligis kaj tre utiligas de Dio pro kredulaj edifoj kaj la nekredulaj konvertiĝoj, do mi hezitis konsideri ĉiu atencon anstataŭi aŭ nure aldoni ĝin. Post mi pripensis kun preĝoj pri la subjekt, tamen, pluraj rigardoj impresis min:

1'a. La lasta volumo de la Verrakonto finis en la jaro 1885, do ekzistas ne arkivo de la lasta dek tri jaroj de la vivo de S'ro Mueler, escepte de jaraj raportoj de “La Biblia Scia Institucio.” 0.7

2'a. La lasta tri volumoj de la Verrankonto — estas precipe denso de la jaraj raportoj de la rilataj tempoj — neevite enhavas multajn ripetojn.

3'a. Libro enhavas proksimume kvarcent kvindek paĝojn, enhavas la substancon de la kvar volumoj de la Verrankonto, kaj kompletigi la historio tra la dato de mortigo de la fondulo de la institucio, plenumos la deziron de granda klaso de legantoj.

4'a. Pluraj mallongaj artikoloj pri la kariero de S'ro Mueler estis eldonita maldelonge post la funebraĵoj; kaj una ekzemplo (skribis de S'ro F. Ŭarne kaj eldonis de Ŭ.P. Mak kaj Kompanio, Bristol 0.8) tre preciza kaj vere apreca cirkulis grande; sed mi estis konvinkita de la leteroj mi ricevis, ke pli plena memorilo estis necesa, kaj estos endonita, do mi estis gvidita preĝi ke dirinta libro estos komisinta al la aŭtoro decis de Dio entrepreni ĝin.
Dum atendi la respondon al ĉi tia sincera peticio, kvankam insistegis donuloj procedi, mi firme rifuzis movi ĉia paŝo ĝis mi ricevis klarigan lumon. Cetere, mi okupatis propre dum Majo kaj Junio preparas la Jaran Raporton de “La Biblia Scia Institucio” kaj nepovis atenti la alian aferon.

Ĉimomente me lernis el D'ro Arturo T. Pierson de Brooklyn, Usono, ke li gvidatis entrepreni la produktadon de memorilo de S'ro Mueler pro usonanaj legantoj, kaj li petis mian helpon, en la formo de liveri lin kun iaj necesaj materialoj por la laboro.

Estas plenuminta ĉi tian peton, al mi donis D'ro Pierson liston de metodo kaj enhavoj de lia cela laboro.

Ju pli mi pripensis pri la subjekto des pli kontentigis, ke neniu povis trovi pli decis entrepreni la laŭplaĉan laboron sur ĉi tie marboro de la Atlantiko ankaŭ ol ĉi tiu mia fama kaj amata amiko.

Li ĝuis esceptajn okazojn antaŭ dudek jaroj en la Usono, kaj freŝe kiam viziti Brition, pro iĝi intime konatiĝi kun S'ro Mueler, kun la principoj de la Orfujo kaj aliaj branĉoj de “La Biblia Scia Institucio,” kaj kun multaj detaloj de iliaj funkcioj. Mi sciis ke D'ro Pierson plene simpatiis kun tiaj principoj, kiaj konsentas kun la menso de Dio malkaŝis en Lia Vorto; kaj ke li povis, do, prezenti ne nur la historio de la eksteraj faktoj kaj rezultoj de la vivo kaj laboroj de S'ro Mueler, sed povis kaj estos malkaŝi, per helpo de Dio, kun la ardo kaj forto de konvinko, la sekretajn fontanojn de tia vivo kaj de tiaj laboroj.

En mia rulo de bopatra testamentĉefservisto kaj reprezentanto, do, mi informis mian karan amikon ke, mi ĝoje rekomendos lian laboron: la rajtiga memorilo al britiaj kaj ankaŭ usonanaj legantoj, se li lasus min legi la manuskripton kaj do havas la okazon proponi aliiĝojn ke mi sentis necese.

Tion D'ro Pierson entuziasme konsentis; kaj jam, post ĝisfunde studis la tuton, mi memfide rekomendas la libron al estimataj legantoj sur ambaŭ atlantikaj bordoj, kun la serioza preĝo, ke rigardi la subjekto de ĉi tia memorilo, la rezulto estos identa al la raporto de la “konduton”0.9 de la Apostolo Paŭlo inter la eklezioj de Judujo, kiuj estis en Kristo, nome,
“ili gloris Dion” en li.0.10


Ĝejms Rajt.
18 Ŝarlet strato, Park strato,
Bristol, Anglio, Marto 1899.

Antaŭparolo

D'ro Oliver Ŭ. Holmz sprite diris ke, aŭtobiografo estas la esenco de la biografo.0.11 La kvar volumoj de Verrakonto de la Aferoj de la Eternulo kun Georgo Mueler, jam eldonis kaj skribatis de lia mem mano, kun kvara volumo pri liaj misiistaj vojaĝoj, kaj nete de lia edzino, aldonataj Jaraj Raportoj, konsistas esence aŭtobiografo— mem vivorakonto de S'ro Mueler, strange individue lia, unike kaj ĝisfunda kompleta. Por oni dezirantas la simplan revuon de lia vivo kun liaj historiaj detaloj, tiaj eldonaj dokumentoj faras malnecesajn ĉiajn aliajn artikolojn de aliaj manoj.

Du konsideroj ekzistas, tamen, ke precipe instigis ĉi tian mallongan memorilo: unue, ke la faktoj de ĉi tia rimarkinda vivo promocantas — ne tempe, ne evente — sed lecione, ilustri kaj reinstrui grandegajn spiritajn principojn kaj precipojn. Kaj due, tiel humila kiel li, neniu povos skribi pri si, ke tion alio povas skribi post lia eliro, por oni povas glori Dion en li.

Nek neniu povis entrepreni ĉi tian laboron de S'ro Mueler sen impresego de esencegaj veroj pri sankte vivi kaj sankte servi; nek neniu povis netigi tian laboron sen senti superŝute pro tia labora aserto de nuna, viva, preĝ-aŭdanta Dio, kaj eble kaj praktike ĉiutage paŝi kun Li kaj labori kun Li. Oftaj konversacioj helpis ĉi tian libron, ke la aŭtoro ĝuis kun S'ro Ĝejms Rajt, kiu estis kunlaboranto de S'ro Mueler kaj konis intimege lin.

La Vorto de Dio estis potencega en la vivo de S'ro Mueler, pro ke en Apendico, ni listis grandegajn Skribajn Tekstojn, kio inspiris kaj gvidis lian fidon kaj konduton, kaj, kiel eble, tempe ke ili iĝis praktike influa en lia vivo. Lia taglibro enhavas multegajn saĝajn kaj valoregajn konsilojn, ke ni elektis la plej profundajn kaj helpemajn en la Apendicoj. Ĉi tia volumo havas unu celon, si similas la vivon ke si skizas. Ĝi celantis simple kaj sole etendi, substreki, kaj eterni la ateston de Georgo Mueler pri preĝ-aŭdanta Dio; prezenti klare, impone, mallonge kiel praktike, la konturojn de homa historio, kaj sperto de la kondukoj kaj la aferoj, ke sufiĉe respondas la demandon:

Kie estas la Eternulo, Dio de Elija? 0.12

Steletoj

0.0 germane, George Müller; angle, George Mueller.
0.1 poste KDSS, ttt'a paĝo angle.
0.2 angle, Arthur Pierson
0.3 angle, James Wright.
0.4 angle, Katie Stewart.
0.5 KDSS: Apendicoj I. kaj J. ne varbis.
0.6 angle, Narrative of the Lord's Dealings with George Mueller.
0.7 angle, The Scriptural Knowledge Institute.
0.8 angle, F. Warne, W.P. Mack & Co.
0.9 II Timoteo iii.10.
0.10 Galatoj i.24.
0.11 angle, Oliver W. Holmes, “An autobiography is what every biography ought to be.”
0.12 II Reĝoj ii.14.

Apendico N Enhavoj Ĉapitro 1