Sxurmana heraldo. Bonsortoj okazas en diligentuloj.

esperanta flago

Sendu noton al ni! ĉie ni fotospektaklo heraldo lingvoj amikoj fotoj novaĵoj ĉefa paĝo Militarto Superŝtuparu Vivon

aŭstria flago germana flago britia flago usona flago rusa flago

schuerman schuerman

2019.039

Ŝurmana «Vilaĝo»

Majstro Ŝŭan: Kristofano?

Reen en postgrada kolegio, unu el miaj klasoj studis «Kristofanoj» el la Malnova Testamento. Kristofano estas okazo, kiam iu aperas, kaj kronikistoj revidas pensi si estis Jesuo antaŭkarniĝita. Ekzemple Melkicedek: la skribanto de La Epistolo Al La Hebreoj diras multe en kelkaj mallongaj versoj pri li. Se li ne estis Jesuo, kiu aperis en Genezo, kiu alia povus esti? «…senpatra, senpatrina, sengenealogia, havanta nek komencon de tagoj, nek finon de vivo…»-α La «anĝelo,» kiu luktis Josuon, estis alia: sin adoris Josuo.β Aliaj anĝeloj dirus, «mi estas kunservisto kun vi.»-γ Jure Jesuo rajtas akcepti adoron, anĝeloj ne rajtas.

La punkto ne estas kompleta studo, sed la koncepto. Jesuo aperis antaŭ la kalendaro el «a.K.» en «p.K.,» por tiuj, kiuj havas okulojn vidi. Ĵus mi pasis iom da tempo en alia antikva klasika verko, de Majstro Ŝŭan,δ La Arto Milita.ε Kun risko de veki kelka kolero, mi venis al la konkludo, ke ŝancoj estas bonaj, ke Majstro Ŝŭan estis Kristofano. Aŭ eble lia trejnisto aŭ lia patro estis la Kristofano, kaj amika Mastro Ŝŭan nur skribis ĝin por ni legi poste. Almenaŭ, ĝi estas amuza ekzerco.

Majstro Ŝŭan skribis,
Konkuri kaj konkeri estas ne bonega strategio.
Bonega strategio sukcesas venkojn sen perforto.ς
Ĉu? Ĉu la plej bona milito estas la tiu, kiu ne batalis? Kiu alia parolis, ke por trovi vian vivon, vi devas perdi ĝin, kaj por savi sian vivon, oni devas fordoni ĝin?-ζ

Majstro Ŝŭan skribis: unufoje donita la ordo batali militon, generalo ignoros ajnajn ordonojn, kiuj malhelpas venkon.η Argumente pli altan leĝon, li antaŭvidis: donante konvene al Cezaro kaj al Dio en roma situacio okazus ĉirkaŭ kvin jarcentoj poste.θ
La lerta estro:
Gajnas sen serĉi laŭdon.
Fuĝas sen timi honton.…

Per tio, li servas lian landon.
Per tio, li honoras lian nacion.ι
Poste, iu instruis nin: konduki estas servi, kaj servi estas konduki.ια Ekzistas unu, kiu ne serĉis sian propran laŭdon.ιβ

Fine,
Oni rekonas lertan estron tiel: liaj venkoj alportas lin
nek reputacio de saĝeco
nek famo de kuraĝo.ιγ
La Princo de Paco venis ne esti servitas, sed por servi aliojn.ιδ

Ekzistas ankaŭ la virulenta akademia diskuto kontraŭ la ekzisto de Majstro Ŝŭan. Ĝi pliigas mian entuziasmon pro la koncepto, ke li povus esti teofano. La Malamiko uzas la saman energian strategion kun Jesuo: modernaj erudiciuloj serioze prezentas la krucumon kaj resurekton estis fikcia. Alioj argumentas, ke Moseo fakte estis multaj aŭtoroj. Eĉ kun manuskriptoj ekzistantaj ĝis la dua jarcento a.K., ĉinaj ekspertoj argumentas kun tiu sama energio, ke Majstro Ŝŭan estas «Pal Benjan»-ιε volpertingero.ις Ili diras, ne eble, ke li povas deklari, ke la celo de milito estas paco. C. S. Luis skribis pri «tempa-linia snobeco»-ιζ Same kiel la akademiuloj, kiuj refutas la Biblion, tiuj, kiuj argumentas, ke Majstro Ŝŭan estas fikciulo, legas kiel «li-diris, ŝi-diris melodramo.» Ŝekspiro skribis, «Oni pensas, ke vi tro superaktoras.»-ιη

Do, ekzistas sufiĉaj evidentoj, por diri Majstro Ŝŭan eble estis Kristofano. Ankaŭ, ekzistas malsufiĉaj evidentoj, por diri la samo definitive.

Steletoj

α senpatra… vivo– vidu Hebreo vii.4. Amiko, kiu estas pastro kaj biblia erudiciulo, informis min, ke multaj teologoj ne pensas, ke Melkicedek estis Kristofano.
β adoris Josuo– vidu Joshua v.13-15.
γ kun vi– vidu Apokalipson xix.10 kaj xxii.8.
δ Majstro Ŝŭan Ŭu– vidu Ledwel, steleto α.
ε Milita– vidu Ledwel.

ς sen perforto– vidu Ledwel, 38.
ζ fordoni ĝin?– Ĉiuj kvar Evangelioj citas version de ĉi tio. Ekz., Mateo xvi.25, Marko viii.35, Luko ix.24, Johano xii.25.
η ne obeas– Ledwell, 59. Vidu ankaŭ paĝon 66.
θ poste– Matthew xxii.21, Marko xii.17, Luko xx.25.
ι nacion– vidu Ledwell, 66.

ια konduki– Johano xiii.12.
ιβ laŭdon– Johano viii.50.
ιγ Oni… kuraĝo– Ledwel, 46.
ιδ aliojn– Matthew xx.28, Mark x.45.
ιε Pal Benjan– Usona fikciulo, vidu vikipedia (angle, vizitis 2019.ii.7).

ις volpertingero– fikcia germana besto, wolpertinger (germane, vizitis 2019.ii.7). Vidu ankaŭ ĝakalop (angle, vizitis 2019.ii.7).
ιζ tempa-linia snobeco– vidu chronological snobbery el Surprised By Joy (1955, angle, vizitis 2019.ii.7).
ιη Ŝekspiro, “Hamleto,” Akto III, Sceno ii (malnov-angle). La ordinara cito estas, «Methinks thou dost protest too much,» sed precize, «The lady doth protest too much, methinks.»